Triade

Triade denkt mee met kennisintensieve, innovatieve ideeën, in een vroege fase van ontwikkeling, nog niet bewezen succesvol, altijd met het oog op regionale kansen en ontwikkeling. Altijd vanuit een ondernemende geest. Altijd samen.

Bel onsMail ons

L.J. Zielstraweg 2
9713 GX Groningen

Uitnodiging themacafé & netwerkbijeenkomst


Wanneer: 16 juni 2022 (15.00 - 18.00 uur)


Innovatie in de gezondheidszorg

 

De gezondheidstechnologie is in volle expansie. Er worden veel nieuwe oplossingen ontwikkeld om de moeilijke uitdagingen aan te gaan in de gezondheidszorg door het omarmen van de enorme mogelijkheden om gezondheidsresultaten en de positie van patiënten, gezondheidswerkers en artsen te verbeteren. COVID-19 heeft ons tevens de kwetsbaarheden van gezondheidszorgsystemen laten zien, maar ook het enorme potentieel van innovatie.  

Innovaties kunnen echter ook ontwrichtend zijn. Zij kunnen leiden tot keten en systeeminefficiënties als ze niet goed zijn ingebed. Zij zullen waarschijnlijk oudere systemen, relaties, processen en instellingen op de proef stellen. Daarom kan het gezondheidssysteem innovaties weerstaan of verhinderen van schaalvergroting, ook al zullen de meeste partijen het erover eens zijn dat innovaties absoluut essentieel zijn voor de toekomst van de gezondheidszorg.

Investeren in healthcare startups

Volgens het Techleap rapport van 2021 [https://www.techleap.nl/reports/dutch-healthtech-2021-report-unlocking-its-untapped-potential] zijn VC’s in 2020 meer in health care startups gestapt dan in elke andere sector in Nederland. Toch blijken er maar relatief weinig startups succesvol van de grond te komen. 

Een belangrijk verschil tussen succesvolle en minder succesvolle startups is dat de succesvolle startups een veel helderder beeld hebben van de aspecten die waarde creëren en hun business op een andere manier ontwikkelen (dan volgens klassieke business plannen). Een focus op Medical Device Regulations (MDR) speelt daarbij een centrale rol.

Uitnodiging netwerkbijeenkomst

Triade Investment en Baat Medical nodigen je graag uit voor een interactieve netwerkbijeenkomst, op 16 juni 2022 (van 15.00 – 18.00 uur, inclusief netwerkborrel), om kennis en ervaring te delen met andere investeerders. Aanmelden kan via het formulier onderaan de pagina. 

Doel

Hoe kunnen wij als medtech/life science investeerders relevante en tevens impactvolle bijdrage leveren aan Medical Device Regulations?  

Locatie

Innovatiecentrum Chemie & Engineering BV (3e etage; SPACE werkcafé)
Zie ook Google Maps

Programma

 • Inleiding: Kansen die MDR biedt voor startups
 • Adhv 1-2 cases behandelen: “Begin bij het einddoel” (Exit!)
  • Welke aspecten genereren nu waarde (voor de overnemende partij)
  • Welke aspecten zijn voorwaardelijk (voor de overnemende partij)
  • Hoe zou de uitvoering eruit moeten zien om het doel te bereiken?
  • In hoeverre past dit in de voorgestelde aanpak van de startup ?
 • Netwerkborrel
Download aanvullend informatie