Triade

Triade denkt mee met kennisintensieve, innovatieve ideeën, in een vroege fase van ontwikkeling, nog niet bewezen succesvol, altijd met het oog op regionale kansen en ontwikkeling. Altijd vanuit een ondernemende geest. Altijd samen.

Bel onsMail ons

L.J. Zielstraweg 2
9713 GX Groningen

 

Campus Groningen snelst groeiende Campus van Nederland

Campus Groningen is in nog geen zes jaar tijd uitgegroeid van startende campus tot een van de grootste volwassen campussen van nationaal belang in 2018. Daarnaast is Campus Groningen de snelst groeiende campus in Nederland en de op een na grootste campus qua totale werkgelegenheid. Dit blijkt uit het vandaag verschenen rapport van het adviesbureau Buck Consultants International (BCI), dat is opgesteld in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Netwerk Kennissteden Nederland. “De groei waarin onze Campus zit is enorm, Groningen is dé plek om te excelleren. Het rapport is een mooie bevestiging hiervan” aldus burgemeester Peter den Oudsten. Gedeputeerde Patrick Brouns vult aan: “Campus Groningen is het toonbeeld van de Groningse manier van samenwerken: korte lijnen, vernieuwend en toekomstbestendig.”

Landelijke impact

De cijfers van BCI laten zien dat het goed gaat met de campussen in Nederland. Campussen trekken steeds meer bedrijven en zorgen voor 5.700 extra arbeidsplaatsen in drie en een half jaar tijd. De groei van bedrijven en werkgelegenheid op campussen heeft zich de afgelopen jaren onverminderd doorgezet, waarmee geconcludeerd kan worden dat campussen een gewilde vestigingsplaats zijn en een cruciale motor voor nieuwe bedrijvigheid. Jan de Jeu, lid College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG): “Het Campus Onderzoek 2018 toont dat het voor Noord-Nederland heel erg loont om te investeren in Campus Groningen. De Campus heeft zich in korte tijd ontwikkeld als bruisend middelpunt voor economische ontwikkeling in Noord- Nederland op het snijvlak van onderzoek, onderwijs en ondernemerschap”. Henk Pijlman, voorzitter College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen (HG) vult aan: “Campus Groningen is bij uitstek de plek waar studenten, docent-onderzoekers en het bedrijfsleven samenwerken aan oplossingen voor vraagstukken uit de samenleving”.

Campus Groningen gewilde vestigingsplaats

In de monitor van Buck is Campus Groningen van opstartfase in 2012, groeier in 2014 naar volwassen campus van nationaal belang in 2018 gestegen. BCI definieert campussen als locaties met een concentratie van bedrijven en kennisinstituten, waar partners gezamenlijk werken aan onderzoek Research & Development en open innovatierelaties bestaan. Aan deze voorwaarden voldoet Campus Groningen, en dat is goed te merken aan de magneetwerking van de campus. Niet alleen het aantal bedrijven en startups stijgt snel, van 114 in 2014 naar 198 in 2018, ook de werkgelegenheid op de campus kent een aanzienlijke groei.

Edward van der Meer, managing director Campus Groningen:  “Vanuit Campus Groningen zijn we gewend om samen te werken. Vanuit onze regionale samenwerkingen, onze lokale kracht en identiteit van Campus Groningen, zoeken we de komende tijd actief op landelijk niveau de verbinding om internationaal impact te genereren. Daar zijn we natuurlijk al mee begonnen, en dat is dan ook de volgende stap die gezien gaat worden.”

Ambities

Deze ranking stimuleert Campus Groningen en partners tot verdere samenwerking. Om de innovatiekracht en economische meerwaarde van campussen nog verder te benutten, beveelt het rapport aan in te zetten op gedeelde (onderzoeks)faciliteiten en vestigingsruimten voor onder andere start-ups en spin-offs. Dit uitbreiden is een van de ambities voor de toekomst waar op beide campuslocaties in Groningen handen en voeten aan zal worden gegeven. Andere belangrijke pijlers die meegenomen worden uit het rapport, liggen op gebied van business development, bereikbaarheid, kennisuitwisseling en talentmarketing. Hoe nu verder nu de nationale erkenning voor onze campus daar is? Edward van der Meer, managing director Campus Groningen besluit met een blik op de toekomst:  “Vanuit Campus Groningen zijn we gewend om samen te werken. Vanuit onze regionale samenwerkingen, onze lokale kracht en identiteit van Campus Groningen, zoeken we de komende tijd actief op landelijk niveau de verbinding om internationaal impact te genereren. Daar zijn we natuurlijk al mee begonnen, en dat is dan ook de volgende stap die gezien gaat worden.”

 

Over Campus Groningen
Campus Groningen is het centrum voor innovatie, onderzoek en bedrijvigheid in Noord-Nederland. Campus Groningen heeft twee vestigingslocaties: Zernike Campus in het noorden van de stad Groningen en de Healthy Ageing Campus bij het UMCG. Campus Groningen is een van de grotere en belangrijke campussen van Nederland met bijna 200 bedrijven, drie kennisinstellingen (RUG, UMCG en Hanzehogeschool), ruim 45.000 studenten, en opgeteld ruim 20.000 banen. Naast de drie kennisinstellingen bouwen ook de gemeente Groningen, Bedrijvenvereniging WEST en provincie Groningen mee aan deze innovatiemotor.