Triade

Triade denkt mee met kennisintensieve, innovatieve ideeën, in een vroege fase van ontwikkeling, nog niet bewezen succesvol, altijd met het oog op regionale kansen en ontwikkeling. Altijd vanuit een ondernemende geest. Altijd samen.

Bel onsMail ons

L.J. Zielstraweg 2
9713 GX Groningen

 

Campus Groningen verwelkomt CTC Netherlands op Healthy Ageing Campus

CTC Netherlands is de nieuwste huurder in het Biologisch Technologisch Centrum (BTC) op de Healthy Ageing Campus in Groningen. CTC Netherlands is een klinisch onderzoeksinstituut dat geneesmiddelenonderzoek voor vroege fase patiëntstudies en studies met gezonde vrijwilligers uitvoert. De officiële opening van CTC Netherlands vond plaats op woensdag 19 juni, verricht door wethouder Mirjam Wijnja van de gemeente Groningen. De vestiging op Campus Groningen markeert een belangrijke stap in het streven van CTC naar baanbrekend klinisch geneesmiddelenonderzoek. Wim Tamminga, CEO van CTC Netherlands: “We zijn ontzettend blij met deze locatie op de Healthy Ageing Campus in nabijheid van het UMCG, een van onze belangrijkste samenwerkingspartners in onderzoek.”

Annet de Vree, manager Real Estate bij Triade, de verhuurder van de ruimte in het BTC: “Bij Triade vinden we het belangrijk ruimte te bieden aan innovatieve bedrijven zoals CTC Netherlands. Dit stimuleert de valorisatie en vermarkting van kennis. Goede biomedische infrastructuur zoals het BTC is hiervoor essentieel. We bevorderen daarmee biomedisch onderzoek en samenwerking tussen R&D-afdelingen van bedrijven enerzijds en het UMCG en de RUG anderzijds. Dit helpt fundamenteel en toegepast onderzoek commerciële en maatschappelijke waarde te geven en daarmee bij te dragen aan gezondheid en healthy ageing in onze samenleving.”

Wethouder Wijnja opent de kliniek van CTC op 19 juni 2024

Nieuw initiatief

Tamminga, voorheen directeur van QPS Nederland, legt uit dat de sluiting van de kliniek geleid door QPS in het UMCG aanleiding gaf voor nieuwe initiatieven. “Na de sluiting van de kliniek hebben we met drie partners, namelijk Mariska Beukers, Petra Schuilenga en ikzelf, onderzocht of we de kliniek konden voortzetten,” zegt Tamminga. Dit leidde tot de oprichting van CTC Netherlands met steun van een Zweeds bedrijf, CTR, dat het plan financierde.

Nauwe samenwerking

De focus van CTC ligt op het uitvoeren van geneesmiddelenonderzoek in samenwerking met het UMCG. “We voeren in opdracht onderzoeken met nieuwe geneesmiddelen bij patiënten uit, in nauwe samenwerking met het UMCG,” aldus Tamminga. CTC richt zich op onderzoek naar ziekten zoals Parkinson en Alzheimer, psychiatrische aandoeningen, complexe procedures zoals het inbrengen van spinale katheters, en zeldzame ziekten.

Het klinisch onderzoekinstituut heeft hiervoor 12 bedden. “Onze ambitie is om kwalitatief hoogwaardig onderzoek te doen en niet per se grote volumes te draaien,” zegt Tamminga. Hij ziet het belang van het netwerk op de Healthy Ageing Campus, waar het BTC gevestigd is. “De Campus is niet alleen vanwege het UMCG een ideale locatie voor ons, maar ook vanwege de aanwezigheid van diverse biomedische bedrijven en netwerken zoals de LIFE Cooperative. We merken ook echt dat iedereen hier zijn stinkende best doet om goede initiatieven en samenwerkingen succesvol te laten zijn.”

Bijdragen aan oplossingen voor mensen

CTC Netherlands wil zich onderscheiden door samenwerking en innovatie, zonder de commerciële druk van snelle groei. “Als oprichters van CTC Netherlands zijn Petra, Mariska en ik altijd gericht geweest op samenwerking en continuïteit in klinisch geneesmiddelenonderzoek. We willen geen snelle groei afdwingen, maar duurzame faciliteiten bieden voor onderzoek dat het leven van patiënten kan verbeteren. Onze passie ligt in het bijdragen aan oplossingen voor mensen. Juist de positieve impact die ons onderzoek kan hebben op de levenskwaliteit van mensen geeft ons energie.”

Bron artikel: Campus Groningen
Afbeelding:  wethouder Mirjam Wijnja van de gemeente Groningen verricht openingshandeling op 19 juni 2024. Bron: CTC Netherlands