Triade

Triade denkt mee met kennisintensieve, innovatieve ideeën, in een vroege fase van ontwikkeling, nog niet bewezen succesvol, altijd met het oog op regionale kansen en ontwikkeling. Altijd vanuit een ondernemende geest. Altijd samen.

Bel onsMail ons

L.J. Zielstraweg 2
9713 GX Groningen

 

Innolab Agrifood

Het Innolab Agrifood huisvest zich in het Zernike Innovatiecentrum. Dit “innovatie lab” is specifiek ingericht om open innovatie in de agrifood te stimuleren. Binnen Innolab Agrifood bevindt u zich te midden van diverse start-ups in de agrofood sector.

Innolab AgriFood stimuleert en ondersteunt ondernemerschap en faciliteert innovatieve initiatieven. Naast laboratoriumfaciliteiten wordt bedrijfsondersteuning geboden op het gebied van bedrijfsontwikkeling, bedrijfsstrategie, intellectueel eigendom en octrooiering, juridische aspecten, budgettering, financiën en risicoanalyse. De faciliteiten van Innolab Agrifood zijn geschikt voor productontwikkeling in het biochemische veld.


Locatie & Route

Bezoekadres

Zernikelaan 8, 9747 AA Groningen

Beschikbare faciliteiten

  • community
  • flexplekken
  • kantoorruimte
  • lab ruimte
  • parkeerplaats