Triade

Triade denkt mee met kennisintensieve, innovatieve ideeën, in een vroege fase van ontwikkeling, nog niet bewezen succesvol, altijd met het oog op regionale kansen en ontwikkeling. Altijd vanuit een ondernemende geest. Altijd samen.

Bel onsMail ons

L.J. Zielstraweg 2
9713 GX Groningen

 

Zernike Innovatiecentrum Avebe

Het Zernike Innovatiecentrum is officieel geopend op 28 september 2018. Het gebouw, gerealiseerd door bouwcombinatie BAM/Trebbe in opdracht van projectontwikkelaar Triade is een compleet innovatiecentrum met onder meer een laboratorium, een proeffabriek, kantoren en een klanteninnovatiecentrum.

Avebe heeft al haar bestaande labfaciliteiten verhuisd naar het nieuwe gebouw op Zernike Campus in Groningen. De Groningse kennisinstellingen, Rijksuniversiteit Groningen (RUG), UMCG en Hanzehogeschool Groningen zorgen voor een sterke link als het gaat om samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek.

Innolab Agrifood

Naast eigen ruimte voor kantoren en onderzoek, is er in het gebouw ook ruimte voor start-ups in het Innolab Agrifood, ontwikkeld door Campus Groningen en partners. Innolab Agrifood stimuleert en faciliteert ondernemerschap. Het biedt labfaciliteiten, maar ook business support onder andere op het gebied van business development, strategie, intellectueel eigendom en patentering. Dit Innolab biedt mogelijkheden voor studenten en innovators om eigen initiatieven verder te ontwikkelen.


Locatie & Route

Bezoekadres

Zernikelaan 8, 9747 AA Groningen

Beschikbare faciliteiten

  • kantoorruimte
  • lab ruimte
  • parkeerplaats
  • vergaderzaal