Triade

Triade denkt mee met kennisintensieve, innovatieve ideeën, in een vroege fase van ontwikkeling, nog niet bewezen succesvol, altijd met het oog op regionale kansen en ontwikkeling. Altijd vanuit een ondernemende geest. Altijd samen.

Bel onsMail ons

L.J. Zielstraweg 2
9713 GX Groningen

 

Campus Groningen

Het nieuwe Campus Groningen heeft nog maar net het levenslicht gezien en is nu al een van de grootste kenniscampussen van Nederland, met 180 bedrijven, 19.500 banen en een dikke 45.000 studenten. En de ambitie is er om nog veel verder te groeien. ,,De lat moet hoog liggen.”

De Campus is de innovatiemotor van Noord-Nederland en kent twee aaneengrenzende locaties: de Healthy Ageing Campus en de Zernike Campus. De campus is onderdeel van een regio met een natuurlijke samenhang en elkaar versterkende sectoren, de spil in een uitgebreid netwerk binnen en buiten Nederland.

Samenwerken
De Campus richt zich op samenwerking. Samenwerking met een regionaal accent; samenwerking in publiek-private partnerschappen; samenwerking gericht op groei. Actieve netwerkvorming, gekoppeld aan een down-to-earth mentaliteit en ondernemende houding, zorgt voor zowel sociale als economische impact.

Er zijn veel partijen die samenwerken in Campus Groningen: gemeente, Hanzehogeschool, RUG, UMCG, het lokale bedrijfsleven en provincie. Triade is de sturende kracht achter de campus. Ze hebben de koppen bij elkaar gestoken en ontdekten dat ze samen een partij vormen die ertoe doet in Nederland. Van der Meer: ,,We zijn een gesprekspartner, in Den Haag, bij investeerders. We zijn overal in beeld.’’

Sterk vestigingsklimaat
Campus Groningen heeft een sterk vestigingsklimaat. Weinig plekken koppelen ontwikkelingsruimte aan toegang tot grensverleggende onderzoekers, toponderwijs, het talent van de toekomst, innovatief bedrijfsleven, state-of-the-art faciliteiten en toegankelijke financieringsinstrumenten. Door de goede connecties binnen en buiten de regio vinden nieuwe innovaties die op Campus Groningen ontstaan snel de weg naar de markt.

Met trots bijgedragen middels
Werken aan een excellent vestigingsklimaat