Triade

Triade denkt mee met kennisintensieve, innovatieve ideeën, in een vroege fase van ontwikkeling, nog niet bewezen succesvol, altijd met het oog op regionale kansen en ontwikkeling. Altijd vanuit een ondernemende geest. Altijd samen.

Bel onsMail ons

L.J. Zielstraweg 2
9713 GX Groningen

 

Innovatiecentrum Chemie & Engineering

De contracten voor de ontwikkeling van het Innovatiecentrum Chemie & Engineering op de Zernike Campus Groningen zijn getekend. De contracten zijn ondertekend door Triade, Bouwgroep Dijkstra Draisma en ITBB. De bouw van het nieuwe Innovatiecentrum is oktober 2020 gestart, de oplevering staat gepland voor eind 2021. Met het centrum van 5.000m2 worden de voor Noord-Nederland sterke thema’s Chemie en Engineering gefaciliteerd om verder te groeien.

Het innovatiecentrum biedt ruimte aan een aantal innovatieve en onderzoeksgerichte bedrijven, te weten: MercachemSyncomCliq SwissDEMCON en MOOHA (part of Ducom). Ook biedt het pand ruimte aan start-ups en R&D door de aanwezigheid van twee open innovatielabs in het pand; Innolab Chemie én Innolab Engineering. De bedrijven doen onderzoek in de chemische- en farmaceutische industrie en op het gebied van engineering en krijgen elk hun eigen laboratorium en onderzoekcentrum in het nieuwe innovatiecentrum. Triade Real Estate is een belangrijke ontwikkelaar en investeerder in het nieuwe initiatief en op Campus Groningen. Naast Triade investeren de Rabobank, RUG Holding, Investeringsfonds Groningen (beheerd door de NOM) en Bouwgroep Dijkstra Draisma in het Innovatiecentrum. Annet de Vree, ontwikkelmanager Vastgoed bij Triade licht met trots toe: “We faciliteren met dit pand heel concreet de doorgroei van deze innovatieve bedrijven. Dat ze van waarde zijn voor het ecosysteem hebben ze reeds bewezen, dat dit effect nog groter gaat worden, helemaal in combinatie met open innovatielabs in het pand, daar zijn we zeker van.“

Hoogwaardige nieuwbouw

Bouwgroep Dijkstra Draisma en ITBB hebben de opdracht gekregen het gebouwontwerp van CODEX Architectuurstudio verder uit te werken en realiseren. Afgelopen maandag 7 september was de contractondertekening tussen Triade, Bouwgroep Dijkstra Draisma  en  ITBB. De omgevingsvergunning is inmiddels verleend. De bouw start in oktober dit jaar. Volgens de planning nemen eind volgend jaar de gebruikers hun intrek in het nieuwe pand. In totaal gaat het om ca. 5.000 m2 hoogwaardige nieuwbouw. Het gebouw is uiteraard gasloos en uiterst duurzaam van opzet. Dit komt mede door de inzet van luchtwarmtepompen, PV panelen en een hoogwaardige klimaatschil.

Gouden samenwerking

Met de realisatie van het innovatiecentrum met innolabs worden Groningen en de Campus van Groningen nog interessanter om te investeren op het gebied van agri-food, energie, gezondheid, chemie en digitale economie. De ontwikkeling van Campus Groningen en de komst van het innovatiecentrum op locatie Zernike, is wat dat betreft een gouden samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

De partners aan het woord over het nieuwe Innovatiecentrum

“De investeringen vanuit het Campus Community Fund moeten nieuwe technologische ontwikkelingen en bedrijvigheid op de campus aanjagen én het moet door het ecosysteem gedragen worden. Het nieuwe innovatiecentrum past perfect binnen onze gezamenlijke investeringsstrategie”, geeft Peter Scheij, Directeur Bedrijven Rabobank Stad en Midden Groningen aan.

Biense Dijkstra (Bouwgroep Dijkstra Draisma), Edward van der Meer (Triade), Jelle Boorsma (ITBB)
Biense Dijkstra (Bouwgroep Dijkstra Draisma), Edward van der Meer (Triade), Jelle Boorsma (ITBB)
“Het project sluit naadloos aan bij onze groeiambities op de campus en in de regio,” vult Jan Martin Timmer fondsmanager Investeringsfonds Groningen, beheerd door de NOM aan, “en het vertrouwen in de nieuwe bewoners en in elkaar is groot. We zijn met recht trots dat de Rabobank, de IFG, Triade en de provincie elkaar op dit project hebben gevonden. Het faciliteert de doorontwikkeling van bedrijven die momenteel op de campus uit hun huidige jasje groeien, én het biedt ruimte voor het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid.” Biense Dijkstra, directeur Bouwgroep Dijkstra Draisma: “We zijn trots dat ons bedrijf is geselecteerd om dit ambitieuze project in bouwteam te realiseren. Een dergelijk duurzaam gebouw is ons op het lijf geschreven en past naadloos bij de doelstellingen van onze organisatie. Innoveren is kenmerkend voor ons bedrijf en we onderstrepen het belang van samenwerken, om de gezamenlijke doelen te bereiken. In het innovatiecentrum zien we dit terugkomen: bedrijven komen samen en er worden gezamenlijk innovatieprojecten geïnitieerd.” “We hebben een bewuste keuze gemaakt om ons in 2017 te vestigen op de campus in Groningen. Het Groningse engineering-onderwijs levert technische talenten af waar DEMCON behoefte aan heeft, daarnaast vinden we elkaar in het sterke ecosysteem in gezamenlijke innovatieprojecten. Hierdoor groeien we gestaag door, we begonnen met twee man, en staan nu met meer dan 20 man te springen om eind 2021 ons entree te maken in het nieuwe Innovatiecentrum . Onze ambitie is om door te groeien naar 50 fte in 2023”, aldus Lars de Groot, managing director DEMCON Groningen. “Het Innovatiecentrum Chemie & Engineering is een ambitieuze wensdroom van ons en de in dit veld werkzame partners op Campus Groningen. We zijn trots dat die droom nu is uitgekomen en de eerste stappen op weg naar het innovatiecentrum gezet zijn”, zegt Edward van der Meer, directeur Campus Groningen. “Met dit pand is de campus straks weer twee open innovatielabs rijker, we hebben reeds gemerkt van hoeveel waarde dat is om de ontmoeting en interactie op de campus te stimuleren. Ontmoeting leidt tot kennisdeling, die kennisdeling is het startpunt voor innovatie ”, zegt  Lisanne Brakenhoff, manager Campus Groningen.
Het Innovatiecentrum wordt mede mogelijk gemaakt door:

Met trots bijgedragen middels
Gouden samenwerking