Triade

Triade denkt mee met kennisintensieve, innovatieve ideeën, in een vroege fase van ontwikkeling, nog niet bewezen succesvol, altijd met het oog op regionale kansen en ontwikkeling. Altijd vanuit een ondernemende geest. Altijd samen.

Bel onsMail ons

L.J. Zielstraweg 2
9713 GX Groningen

 

Protonen Therapie Centrum Groningen

Het UMCG is een van de eerste ziekenhuizen in Nederland dat naast de huidige geavanceerde (fotonen) bestralingstechnieken ook protonentherapie gaat aanbieden. Bij enkele patiënten, waarbij het risico op bijwerkingen ondanks de moderne bestralingstechnieken met fotonen nog verhoogd is, kan door het gebruik van protonen de hoeveelheid straling op gezonde organen worden verlaagd. In samenwerking met verschillende partners, waaronder Triade, heeft het UMCG het Protonen Therapie Centrum Groningen (PTCG) gerealiseerd.

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is initiator en voortrekker van de introductie van protonentherapie in Nederland.

Nergens in Nederland bestaat meer kennis en expertise over protonentherapie en schade aan gezond weefsel dan in Groningen. Dit is van belang omdat het voorkomen van normale weefselschade en daarmee preventie van ernstige complicaties door radiotherapie de belangrijkste indicatie gaat vormen voor protonen.

De protonenfaciliteit van het UMCG is hospital-based: de faciliteit komt te staan op het terrein van het UMCG en vormt een integraal onderdeel van het UMC Groningen Comprehensive Cancer Center, dat alle methoden voor de behandeling van kanker toepast, onderzoekt, onderwijst en doorontwikkelt.

In 2018 zullen de eerste patiënten in het centrum terecht kunnen.

Met trots bijgedragen middels
Meebouwen aan faciliteit voor gezondheidszorg