Triade

Triade denkt mee met kennisintensieve, innovatieve ideeën, in een vroege fase van ontwikkeling, nog niet bewezen succesvol, altijd met het oog op regionale kansen en ontwikkeling. Altijd vanuit een ondernemende geest. Altijd samen.

Bel onsMail ons

L.J. Zielstraweg 2
9713 GX Groningen

 

Triade Investment en RUG Ventures investeren €150.000 in digitaal platform Balto om therapietrouw te verbeteren

Lage therapietrouw is een welbekend probleem in de zorg, dat niet eenvoudig op te lossen is en wel grote gevolgen kent. Diverse factoren zorgen ervoor, dat 20 tot 40% van Nederlandse patiënten hun medicatie niet volgens afspraak met de (huis)arts innemen. Obseq BV heeft daarom het innovatieve digitale platform Balto ontwikkeld. Balto is ontworpen om de therapietrouw te ondersteunen en te verbeteren door real-time, gepersonaliseerde ondersteuning aan patiënten te bieden gedurende hun gehele behandeltraject. Triade Investment en RUG Ventures hebben besloten om een proof-of-concept financiering van €150.000 te verstrekken aan Obseq BV om de werking van Balto aan te tonen.  

Hilbrand van der Zee, Manager Investment bij Triade Investment, is enthousiast over de mogelijkheden van Balto: ‘Deze investering is een goed voorbeeld van een vroege-fase financiering voor een technische innovatie die een bijdrage kan leveren om de zorg op termijn betaalbaar te houden. Met deze investering willen we Balto de kans geven om de werking van het digitale platform aan te tonen door een pilot en aansluitend effectiviteitsonderzoek uit te voeren.’

Samen Beter Worden

Achter Balto staan Guido de Rooij, anesthesioloog en arts op de traumahelikopter (UMCG), en Koert van Ittersum, hoogleraar Marketing en Consumentenwelzijn en gedragswetenschapper aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Door de therapietrouw te ondersteunen en verbeteren, kan veel leed bij patiënten worden voorkomen. Ook kunnen significante zorgkostenbesparingen worden gerealiseerd. Onder het motto “Samen Beter Worden” werkt Balto nauw samen met alle belangrijke spelers in het zorgtraject van patiënten: patiënten, (huis)artsen en apothekers. Deze samenwerking maakt het mogelijk om therapietrouw te verbeteren.

Balto heeft de ambitie om binnen 10 jaar met landelijke dekking de therapietrouw van alle Nederlandse patiënten te ondersteunen en met 5 tot 10% te verbeteren. Koert van Ittersum: ‘Uit onderzoek weten we dat gebrekkige therapietrouw een dominant ketenprobleem is. Er zijn meerdere zorgpartijen betrokken bij het ondersteunen van de therapietrouw, maar er is geen overzicht, het is onduidelijk wie eindverantwoordelijk is en er is een gebrek aan tijd. Als gevolg hiervan is niet altijd duidelijk of patiënten hun medicijnen volgens afspraak innemen.’ Guido de Rooij: ‘En dit kan weer leiden tot een verergering van de klachten of zelfs nieuwe klachten, waar vaak meer en duurdere medicijnen voor nodig zijn. Met Balto willen we bijdragen om deze vicieuze cirkel te doorbreken en de kwaliteit van leven van de patiënt verbeteren, terwijl we tegelijkertijd helpen de zorg doelmatig en betaalbaar te houden.’

Investering in Balto
V.l.n.r. Koen van Ittersum en Guido de Rooij

Impact op healthy ageing

Beide investerende partijen hebben een ondernemende geest in hun DNA zitten. Triade Investment is opgericht om kennisontwikkeling mogelijk te maken én deze kennis ten goede te laten komen aan het verbeteren van de maatschappij. Als dochteronderneming van het UMCG heeft Triade de drive te investeren in initiatieven die healthy ageing bevorderen. RUG Ventures, dochterbedrijf van de RUG, is een investeringsmaatschappij die in een vroeg stadium ondernemende onderzoekers van de universiteit helpt bij het omzetten van hun ideeën in succesvolle bedrijven. Corina Prent, Managing Director van RUG Ventures: ‘Balto legt een brug tussen wetenschappelijke kennis en het bedrijfsleven. We voorzien dat we met deze investering echt impact kunnen maken op healthy ageing, oftewel het gezond en actief ouder worden van de Nederlandse bevolking.’

Bron artikel: Triade, RUG Ventures en Balto
Afbeelding: vlnr Koen van Ittersum en Guido de Rooij. Fotograaf: Kelly Kroeze