Triade

Triade denkt mee met kennisintensieve, innovatieve ideeën, in een vroege fase van ontwikkeling, nog niet bewezen succesvol, altijd met het oog op regionale kansen en ontwikkeling. Altijd vanuit een ondernemende geest. Altijd samen.

Bel onsMail ons

L.J. Zielstraweg 2
9713 GX Groningen

 

UMCG en PRA Health Sciences starten samenwerking met nieuwe clinical research unit in Groningen

In samenwerking met PRA Health Sciences, start het UMCG een nieuwe clinical research unit om in vroeg stadium nieuwe onderzoeken uit te kunnen voeren onder patiënten. Deze samenwerking, die uniek is in Europa, zorgt ervoor dat data en onderzoeksresultaten voor nieuwe en bestaande medicatie eerder beschikbaar kunnen komen.

De samenwerking tussen het UMCG en PRA Health Sciences in de nieuw te ontwikkelen clinical research unit maakt het mogelijk om vroegtijdig onderzoek te doen onder patiënten met uiteenlopende medische aandoeningen die moeten verblijven in een ziekenhuisomgeving. Patiënten kunnen hiervoor benaderd worden tijdens hun behandeling en kunnen vrijwillig besluiten mee te doen aan een onderzoek met nieuwontwikkelde medicatie. Medicijnen kunnen in een vroeg stadium worden getest op hun werking, waardoor ze sneller kunnen worden doorontwikkeld. Met als doel deze nieuwe medicijnen eerder beschikbaar te stellen. De Clinical Research Unit wordt gebouwd op de Healthy Ageing Campus, nabij het UMCG; naar verwachting wordt de unit in het eerste kwartaal van 2022 in gebruik genomen.

Versterken klinisch onderzoek

De samenwerking is voor het UMCG een belangrijke stap in het onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen. Decaan en RvB-lid Marian Joëls van het UMCG is dan ook enthousiast. “Als UMCG willen wij door onderzoek de behandeling verder brengen. Wij hebben ook de middelen om specialistische medische zorg te leveren. De samenwerking met PRA biedt ons toegang tot wereldwijde netwerken die nodig zijn voor het werven van studies. Daarnaast heeft PRA de kennis en competenties die nodig zijn voor de inrichting, opzet en uitvoering van dit soort complexe studies. Hiermee verhogen we de kwaliteit van de vroege fase-onderzoeken binnen ons universitair medisch centrum. De bundeling van de kennis en kunde werkt als katalysator voor de ontwikkeling van geneesmiddelen. Dat is goed nieuws voor ons onderzoek én voor de patiënt”.

Werking medicijnen sneller duidelijk

PRA Health Sciences, een internationaal onderzoeksbedrijf in de gezondheidszorg, doet in Nederland al ruim 35 jaar onderzoek naar de werking van medicijnen en vaccins onder gezonde deelnemers en voldoet daarbij aan de hoogste kwaliteitsstandaarden. Volgens PRA brengt de samenwerking een verregaande verandering in de ontwikkeling van geneesmiddelen. Ronald Koning, VP Clinical Research Services bij PRA: “Door in een vroege fase onderzoek te doen onder patiënten weten we eerder of een nieuw geneesmiddel goed zou kunnen werken. Hiermee verbeteren we de kwaliteit van leven en dragen we bij aan een effectieve behandeling van ziektes daar waar dat nu nog niet mogelijk is. We zijn trots dat we met deze samenwerking kunnen bijdragen aan de complexe onderzoeksvragen die het UMCG heeft vanuit haar medische kennis en academische achtergrond.”

Unieke samenwerking

De samenwerking die UMCG en PRA aangaan is uniek in Europa. Met de samenwerking wordt de benodigde expertise en infrastructuur van een universitair medisch centrum en een gerenommeerd onderzoeksinstituut samengebracht in een daarvoor speciaal te bouwen unit, welke gerealiseerd wordt door Triade. Edward van der Meer, directeur Triade: “Onlangs hebben we onze samenwerking officieel beklonken. Nu kunnen we starten met de bouw van de clinical research unit.”