Triade

Triade denkt mee met kennisintensieve, innovatieve ideeën, in een vroege fase van ontwikkeling, nog niet bewezen succesvol, altijd met het oog op regionale kansen en ontwikkeling. Altijd vanuit een ondernemende geest. Altijd samen.

Bel onsMail ons

L.J. Zielstraweg 2
9713 GX Groningen

 

Unieke Noordelijke aanpak van ontwikkeling nieuwe geneesmiddelen

‘Op het gebied van geneesmiddelenontwikkeling hebben we in Noord-Nederland iets heel bijzonders in handen’. Dat zei gedeputeerde Patrick Brouns bij de lancering van het Pharma Portal en het fonds Pharma Connect Capital op 12 oktober. Door het combineren van de regionale sterke expertise in het Pharma Portal en risicokapitaal in Pharma Connect Capital wordt de Groningse sterkte op het gebied van ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen in een stroomversnelling gebracht, wat een impuls zal geven aan de verbetering van de gezondheidszorg.

Pharma Connect Capital: Investeren in zeer vroege fase initiatieven

Met de lancering van Pharma Connect Capital komt in eerste instantie € 8 mln beschikbaar om in te zetten in de vroege en financieel meest risicovolle stadia van geneesmiddelenontwikkeling. Hiermee verwacht fondsmanager Jan Hendriks meerdere initiatieven te kunnen ondersteunen: ‘We gaan investeren in de start van diverse ondernemingen, en als zij succesvol blijken zullen we ook meefinancieren in de groei’.

Pharma Portal: etalage met veelbelovende initiatieven

Om het aantal kwalitatief sterke initiatieven te laten groeien is een sterke koppeling met het nieuwe Pharma Portal ingericht. Binnen het portal worden jonge farmaceutische initiatieven begeleid en versneld verder gebracht. ‘Het portal fungeert als kwaliteitssysteem én keurmerk’ zegt Martin Smit, voorzitter van de Pharma Portal Board. De Pharma Portal voegt expertise toe gebaseerd op langjarige ervaring in de internationale pharma industrie . ‘Plannen worden gemaakt volgens de normen die gelden binnen de industrie en ook uitgevoerd op het kwaliteitsniveau dat door de industrie verwacht wordt. De concepten worden onafhankelijk beoordeeld op inhoudelijke en commerciële potentie. Hier wordt als het ware een etalage gecreëerd met de veelbelovende initiatieven. Klaar om in geïnvesteerd te worden.’

Verbetering van gezondheidszorg

Een dergelijke combinatie, waarin financiers, academische organisaties en bedrijven met elkaar samenwerken en waarin kennis en risico investeringen naadloos op elkaar aansluiten, is uniek in Nederland. ‘Voor een niet-Groninger zoals ik valt het altijd op hoe men in Noord-Nederland op zoek is naar de onderlinge verbinding’, aldus Ton Rijnders, landelijk boegbeeld als het gaat om geneesmiddelenontwikkeling en voorzitter van de investment board van het nieuwe pharma fonds. ‘Hier slaat een diversiteit aan organisaties en kennis en kunde de handen ineen, om nog succesvoller te worden op het gebied van geneesmiddelenontwikkeling. Ongetwijfeld zal dit een aanzuigende werking van innovatie en een verbetering van gezondheidszorg tot gevolg hebben.’

“Maak kennis met”

Oorsprong

Ton Vries, voorzitter LifeCooperative en een van de kartrekkers van het eerste uur, bevestigt het betoog van Ton Rijnders. ‘Het draait om die samenwerking en het vertrouwen onderling. Vanuit dit vertrouwen is het eerste idee ontstaan waaruit het Pharma Portal en Pharma Connect Capital zijn gegroeid. Dit succes is toe te schrijven aan de nauwe samenwerking binnen de LifeCooperative en de interactie met de Campus. Een succes waar we trots op zijn en waar we veel van verwachten’